11
Jun
2005

1997 - A curious year in Sweden

http://www.buergerwelle.de/pdf/1997_a_curious_year_in_sweden.htm

1997 - A curious year in Sweden
Hallberg O and Johansson O
Eur J Cancer Prev 2004, 13:535–538

There is a list of all of Hallberg's research on his homepage at:

http://home.swipnet.se/~w-78067/

He works with Olle Johansson, and used to work for Ericsson. I suspect that this journal is not commonly available in libraries, as it isn't over here, and so this might paper might not be well read. If it does turn out to be true, basically I believe it could shut down wireless. I've printed a few copies to send around. I'm sending a copy to our epidemiologists here, and I think that various governments should have basic resources on hand to check their local facts. If organisations pull their fingers out they could check up on this in one month. It was good to hear of some of the moves of your orchestra to assist with your situation.

Regards, Rowan C.

--------

1997 – A curious year in Sweden

Please find attached the recently circulated Hallberg Johansson pdf paper: http://mitglied.lycos.de/newsomega/news/1997ejcp.pdf


Panayis Zambellis Luton

From Mast Network

--------

For those of you that can read and understand Swedish, or get automatic translations, please note that I today have a commentary in one of the Swedish newspapers ("Motala & Vadstena Tidning", December 7, 2005). It is about the "1997" phenomenon (cf. Hallberg Ö, Johansson O, "1997 - A curious year in Sweden", Eur J Cancer Prev 2004; 13: 535-538):

http://www.motalatidning.se/, press "Insändare" to the left (under the headline "Åsikter"), move down to my text:

(START OF COPY) Flera symptom efter utbyggnad av mobilnät - SVAR DIREKT - Replik till Stellan Gustafssons insändare "Oroande trötthetstendens" i MT&VT den 30/11.

Stellan Gustafsson avslutar sin utomordentligt intressanta insändare med frågan "Är det en tillfällighet att utbyggnaden av mobilnätet tidsmässigt sammanfaller med ökande ohälsa?". Tiden som avses är år 1997 då det skedde en kraftig uppbyggnad av GSM-nätet här i Sverige. Mitt svar är: "Nej, det behöver inte vara en tillfällighet". Min medarbetare Örjan Hallberg och jag har nämligen år 2004 publicerat ett vetenskapligt arbete med titeln "1997 - A curious year in Sweden" i tidskriften European Journal of Cancer Prevention (volym 13, sidorna 535-538).

Bakgrunden till vår studie var den hastiga kostnadsökningen i Sverige sedan 1997 för primär hälso- och sjukvård samt sjukskrivning/sjukpension. Vi beslöt därför att titta på de tidsmässiga och geografiska sambanden för en rad hälsoparametrar.

Vi fann då en mycket god korrelation mellan sjukdomsutveckling, sjukskrivning samt andra liknande parametrar och uppbyggnanden av det nya GSM 1800 mobiltelefonsystemet. Det intressanta var att sjukdomsutvecklingen i Sverige länsvis hastigt ökade under perioden oktober 1997 till januari 1998. Långtidssjukskrivning, belastningsskador, depression, självmordsförsök, frekvensen av bilolyckor (både för privatbilister samt yrkesförare), sjukskrivningsprocenten (speciellt i större företag), återhämtningstiden efter kirurgiska ingrepp, dödsfall på grund av yttre orsaker, arbetsplatsolyckor samt dödligheten i Alzheimers åldersdemens ökade alla. Vi kunde se att denna försämring sammanföll i tiden med påslaget av det nya mobiltelefonsystemet samt att det länsvis korrelerade med den genomsnittliga styrkan av mobilstrålningen. I län med stora avstånd till basstationerna, alltså med höga uteffekter på telefonerna, där var hälsan som sämst.

Precis som Stellan Gustafsson säger i sin insändare så sover svenskarna allt sämre. Ohälsan ökar och svenskarna är tröttare, betydligt tröttare än för 20 år sedan och sämst är utvecklingen för unga. Vi forskare har förvånats över att även grupper utanför arbetslivet visar samma försämringar som de som arbetar. Forskarlaget Söderström, Ekstedt, Åkerstedt, Nilsson och Axelsson visade förra året att personer i riskzonen för utbrändhet inte återhämtade sig över helgledigheten. Stellan Gustafsson frågar sig då "Är det bristande återhämtning som leder till utbrändhet så blir givetvis frågan varför vi inte återhämtar oss." Svaret ligger kanske i alla de många studier som visat att mobilstrålning förändrar det regionala blodflödet i hjärnan, hjärnans EEG samt påverkar längd och kvalitét av drömsömnen, den del av sömnen där mycket av den normala återhämtningen skall ske.

I dagsläget vet vi inte om strålningen försämrat vårt immunförsvar, om det är tröttheten i sig som orsakar problemen eller vad som står på. Däremot är det solklart att något allvarligt har hänt och håller på att hända. Detta kan vi inte längre blunda för och jag och mina medarbetare har därför många gånger uppmanat ansvariga myndigheter och politiker att agera. Sant oberoende forskningsprojekt måste genast igångsättas för att säkerställa folkhälsan! Dessa projekt och forskargrupper måste vara helt fria från alla former av kommersiella intressen, folkhälsan kan inte ges en prislapp!

Detta är varje lands valda församlingars absoluta ansvar!

Svenska folket bestrålas alltmer. Jag oroar mig för att det kan vara orsaken till den hastigt ökande tröttheten i vårt samhälle. Allra mest oroar jag mig dock för att ansvariga - just nu - sover en ansvarslös Törnrosasömn!

Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet
(END OF COPY)


Olle Johansson, assoc. prof.
The Experimental Dermatology Unit Department of Neuroscience Karolinska Institute
171 77 Stockholm
Sweden
logo

Omega-News

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Archiv

Juni 2005
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Beiträge

Wenn das Telefon krank...
http://groups.google.com/g roup/mobilfunk_newsletter/ t/6f73cb93cafc5207   htt p://omega.twoday.net/searc h?q=elektromagnetische+Str ahlen http://omega.twoday. net/search?q=Strahlenschut z https://omega.twoday.net/ search?q=elektrosensibel h ttp://omega.twoday.net/sea rch?q=Funkloch https://omeg a.twoday.net/search?q=Alzh eimer http://freepage.twod ay.net/search?q=Alzheimer https://omega.twoday.net/se arch?q=Joachim+Mutter
Starmail - 8. Apr, 08:39
Familie Lange aus Bonn...
http://twitter.com/WILABon n/status/97313783480574361 6
Starmail - 15. Mär, 14:10
Dänische Studie findet...
https://omega.twoday.net/st ories/3035537/ -------- HLV...
Starmail - 12. Mär, 22:48
Schwere Menschenrechtsverletzungen ...
Bitte schenken Sie uns Beachtung: Interessengemeinschaft...
Starmail - 12. Mär, 22:01
Effects of cellular phone...
http://www.buergerwelle.de /pdf/effects_of_cellular_p hone_emissions_on_sperm_mo tility_in_rats.htm [...
Starmail - 27. Nov, 11:08

Status

Online seit 7348 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 8. Apr, 08:39

Credits