5
Apr
2006

Say to countryside goodbye, when even healthy people die

For those of you that can read and understand Swedish, or get automatic translations, please note that we today have yet a paper printed:

Hallberg Ö, Johansson O, "Glesbygd är en sjuk miljö, nu börjar även friska dö" (="Say to countryside goodbye, when even healthy people die"; in Swedish, with a short backside abstract in English), The Experimental Dermatology Unit, the Karolinska Institute, Stockholm, Report no. 6, 2004, 45 pages, ISSN 1400-6111.

[If you already have ordered a copy of it, it will arrive in the paper mail in 5-10 days time. For everyone else, if you want a reprint, please, send me an A4/C4-envelope (i.e. at least 18x25 centimeters in size) with your name and address on. Within Europe enclose an international stamp coupon (you buy it at your post office) to the value of 40 Swedish Kronor, and outside of Europe to the value of 50 Swedish Kronor. Please, do not forget this, since I can not return the envelope without proper postage coverage.]

One thing more... For those of you that can read and understand Swedish, or get automatic translations, please note that I today - as well as March 31 - have a commentary in several of the Swedish newspapers. It is about the connection between watching TV and Alzheimer's disease --- is it only because of the passivity of the situation or could the electromagnetic fields play a role?:

"Kan TV-tittande leda till Alzheimer?", Sourze., 2006-03-31
http://www.sourze.se/default.asp?itemId=10524898

"Alzheimers sjukdom och TV-tittande"; Dagbladet, 2006-04-05
http://www.dagbladet.se/artikel.php?id=336193&avdelning_1=108&avdelning_2=0&sokdatum=

"Vem vågar undersöka strålningens effekter?"; Sundsvalls Tidning, 2006-04-05
http://www.st.nu/asikter/debatt.php?action=visa_artikel&id=545201


Yet another thing: For those of you that can read and understand Swedish, or get automatic translations, please note that also "Miljömagasinet" now has printed my commentary:

"TV-tittande och Alzheimers", Miljömagasinet, 2006-04-07

[As far as I know, the journal can not be accessed via the Internet.]

For those of you that can read and understand Swedish, or get automatic translations, please note the following very well written interview:

"Dagens forskning - morgondagens sanning: Forskningen visar att den elektromagnetiska strålningen från bland annat mobiltelefoner har långt mycket större påverkan på oss människor än vad som är känt för den stora allmänheten. Även stråldoser långt under de rekommenderade gränsvärden kan vara farliga" by Ola Blomkvist (from yesterday 2006-04-10):
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=7462

For those of you that can read and understand Norwegian and Swedish, or get automatic translations, please note the following two articles:

1) Läs gärna - i dagens (21/4 2006) nummer av den norska avisen Aftenposten - denna intervju "Plagsom el-hverdag" av Lars-Ludvig Røed: http://www.aftenposten.no/helse/article1286798.ece

2) Även undertecknad har en insändare införd idag (21/4 2006) i tidningen Metro. För de som ej har tillgång till den återges texten nedan:

VI VILL STUDERA KOPPLINGEN MELLAN OHÄLSA OCH STRÅLNING
Signaturen "Kenneth, 37" (19/4) skriver att den största sjukfrånvaron hittar man inte i Stockholm - trots alla avgaser och dubbdäck - utan på landsbygden. Han efterfrågar kunskap rörande andra fenomen som kan orsaka denna ohälsa.

Jag och min medarbetare har publicerat flera arbeten som berör just detta faktum, bland annat "Alzheimer mortality - why does it increase so fast in sparsely populated areas?" samt "Glesbygd är en sjuk miljö, nu börjar även friska dö".

I dessa arbeten undersökte vi huruvida dödlighet i sjukdomar i nervsystemet i olika delar av Sverige, samt annan form av ohälsa, korrelerar till mobiltelefoners uteffekt, som är större på landsbygden. Det visade sig att en statistiskt signifikant koppling finns mellan ohälsan och uteffekten av mobiltelefoner. Jag uppmanar därför ansvariga myndigheter, riksdag och regering till en djupare analys av denna komplexa fråga.

Vi själva skulle gärna vilja göra en detaljerad studie av kopplingen mellan ohälsa och strålning, men vi har ännu inte lyckats få pengar till det. Vill man kanske inte veta?
2006-04-21
Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet


Olle Johansson, assoc. prof.
The Experimental Dermatology Unit Department of Neuroscience Karolinska Institute
171 77 Stockholm
Sweden
logo

Omega-News

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Archiv

April 2006
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 6 
10
11
 

Aktuelle Beiträge

Wenn das Telefon krank...
http://groups.google.com/g roup/mobilfunk_newsletter/ t/6f73cb93cafc5207   htt p://omega.twoday.net/searc h?q=elektromagnetische+Str ahlen http://omega.twoday. net/search?q=Strahlenschut z https://omega.twoday.net/ search?q=elektrosensibel h ttp://omega.twoday.net/sea rch?q=Funkloch https://omeg a.twoday.net/search?q=Alzh eimer http://freepage.twod ay.net/search?q=Alzheimer https://omega.twoday.net/se arch?q=Joachim+Mutter
Starmail - 8. Apr, 08:39
Familie Lange aus Bonn...
http://twitter.com/WILABon n/status/97313783480574361 6
Starmail - 15. Mär, 14:10
Dänische Studie findet...
https://omega.twoday.net/st ories/3035537/ -------- HLV...
Starmail - 12. Mär, 22:48
Schwere Menschenrechtsverletzungen ...
Bitte schenken Sie uns Beachtung: Interessengemeinschaft...
Starmail - 12. Mär, 22:01
Effects of cellular phone...
http://www.buergerwelle.de /pdf/effects_of_cellular_p hone_emissions_on_sperm_mo tility_in_rats.htm [...
Starmail - 27. Nov, 11:08

Status

Online seit 7223 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 8. Apr, 08:39

Credits